TEDAŞ MYD 2005–050 şartnamesine uygun olarak üretilen ve TEDAŞ tarafından kabul gören TSE EN 50086–2–4 Standartlarına uygun, 250N ve 450N boy, kangal ve koruge boruları ihtiva eder. En Plastik HDPE boruları Ø 63 mm.den Ø125 mm. çapa kadar isteğe bağlı 6 m. ve 12 m. veya kangal olarak üretilmektedir HDPE borular; darbelere, kemirgenlere, kimyasallara, aşınmaya ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır. Çevre Şartlarına karşı üstün direnci bu ürünlerin yaygın kullanımına imkân sağlar. PE 100 ün en büyük avantajı yüksek bir gerilme mukavemetine ve güvenlik katsayısına sahip olmasıdır. Örneğin PE 80 hammaddeden SDR 11 e göre üretilen borunun izin verilen çalışma basıncı 10 bar iken PE 100 hammaddeden üretilen borunun çalışma basıncı 16 bardır. Yani Pe 100 ile üretilen borular daha düşük et kalınlıkları ile daha yüksek basınçlarda çalışma olanağı sağlar. PE 100 ile üretilen borularda ürün kalitesi artarken %30 a varan malzeme tasarrufu ve ekonomi sağlanmaktadır.